Вимоги до оформлення дипломних робіт

ВИМОГИ ЩО ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Структура
1.     Титульний лист
2.     План із зазначенням сторінок
3.     Вступ
4.     Основна частина
5.     Практична частина
6.     Список використаної літератури
Оформлення тексту
Друкувати слід на одній стороні листа формату А4 (210х297 мм).
Текст друкується через 1,5 інтервалу, червоний рядок – 1,25 см.
Шрифт: Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт.
Нумерація сторінок та розділів
Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому документу. Номер ставиться в правому верхньому куті сторінки.
Титульний лист входить до загальної нумерації, але номер сторінки на ньому не ставиться. Ілюстрації, таблиці, графіки, розташовані на окремих листах, входять до загальної нумерації сторінок.
Основна частина роботи складається з пунктів та підпунктів. Вони нумеруються (окрім вступу) арабськими цифрами.
Пункти роботи повинні мати заголовки. Слово «Розділ» не пишеться.

Графічний матеріал
Ілюстрації (креслення, графіки, схеми, діаграми, фотознімки, рисунки) слід розміщати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці, якщо в зазначеному місці вони не вміщаються.
На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в роботі. Посилання на ілюстрацію зазначається в скобках, наприклад (рисунок 3).
Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацію підпунктів по всій роботі. Номер слід розміщувати під ілюстрацією посередині після слова «Рисунок» або «Рис». Наприклад: Рисунок 3.2 – вказується назва рисунка.
Таблиці
Таблицю слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблички повинні бути посилання в тексті.
Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядкової нумерації в межах всієї роботи. Номер слід розміщувати в лівому верхньому куті над заголовком таблиці після слова «Таблиця».
Кожна таблиця повинна мати заголовок, який розміщується нижче слова «Таблиця». Слово «Таблиця» та заголовок починаються з прописної літери, точка в кінці заголовка не ставиться.
При переносі таблиці шапочку таблиці слід повторити. Якщо шапочка таблиці велика, то допускається її не повторювати, в цьому випадку слід пронумерувати графи та повторити їх нумерацію на наступній сторінці. Заголовок таблиці не повторюється.
Замінювати лапки, які повторюються в таблиці цифри, математичні знаки, знаки процентів, позначення марок матеріалів, позначення нормативних документів не допускається.

Немає коментарів:

Дописати коментар